Studiebesök inom branschen

Vill ditt arbetsteam göra en studieresa tillsammans? En grupp kollegor från samma eller olika avdelningar vid någon av SCAs arbetsplatser inom Sundsvalls- och Timråområdet kan söka bidrag till studieresa med branschanknytning.

Studiebesök avser besök på ett företag för att lära sig mer om dess verksamhet. Att besöka till exempel en utställning eller mässa klassificeras inte som ett studiebesök.

Villkor

 • Sökande ska ha en tillsvidareanställning vid någon av SCAs arbetsplatser inom Sundsvalls- och Timråområdet.
 • Besöksmål/-en måste ha branschanknytning.
 • Bidrag kan beviljas för kostnader för resa, kost och logi kopplade till studiebesöken.
 • Minst sex timmar per dag i ska ägnas åt restid och/eller branschanknutna studiebesök.
 • Resan får inte ske på betald arbetstid och inte delbetalas av arbetsgivaren.
 • Bidrag beviljas endast en gång vartannat år.
 • Ansökan lämnas personligen av var och en som avser att göra studiebesök.
 • Reserapport lämnas inom fyra veckor efter genomförd studieresa.

Av reserapport ska framgå

 • Vilka som deltog i studieresan
 • Hur länge respektive studiebesök pågick
 • Vem som var guide/kontaktperson
 • Vad man fick se och lära sig
 • Ekonomisk sammanställning

Bidragets storlek

Bidragets maxbelopp är 7 500 kr/person. 60 % av den beviljade summan betalas ut i förskott, 40 % betalas ut när godkänd reserapport har lämnats. Utbetalning sker till det konto som angetts på ansökan. 

Relaterat innehåll