SCAs Pensionsstiftelse för Tjänstemän, Arbetsledare & Arbetare

Pensionsstiftelsen för tjänstemän, arbetsledare och arbetare vid Svenska Cellulosa Aktiebolaget har som uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension för tjänstemän, arbetsledare och arbetare anställda vid Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA. Stiftelsen skall icke trygga sådan pension som SCA är ålagd genom reglemente, avtal eller pensionsplan.

Vid styrelsemöten i augusti 2019 beslutade de dåvarande två pensionsstiftelserna SCAs Pensionsstiftelse för tjänstemän och SCAs Pensionsstiftelse för arbetare enhälligt att de båda stiftelserna skulle slås samman till en gemensam stiftelse. Nödvändiga stadgeändringar bekräftades av tillsynsmyndigheten och den sammanslagna stiftelsens nya styrelse protokollfördes vid ett styrelsemöte i april 2020. 

Dokument Tjänstemän- och arbetarstiftelsen

Relaterat innehåll