Stiftelsernas verksamhet

SCA och Essitys Stiftelser administrerar sju stiftelser - tre personalstiftelser och fyra pensionsstiftelser.

Våra stiftelser

 • Personalstiftelsen

  Upplåter fritidsboenden till SCA- och Essityanställda i Sverige samt tidigare anställda som gått i pension från en sådan anställning.

 • Sociala Fonden

  Främjar sociala ändamål som exempelvis anskaffande av fritidsboenden, gemensamma kulturella arrangemang, bidrag till specialistvård och utdelning av studiestipendier.

 • Tunadalsfonden

  Delar ut medel för yrkesutbildning och studieresor både i Sverige och utomlands till anställda inom SCAs enheter i Sundsvallsområdet.

 • SCAs Pensionsstiftelse PRI

  Tryggar utfästelser om pension för tjänstemän och arbetsledare enligt allmän pensionsplan eller andra utfästelser om pension

 • SCAs Pensionsstiftelse Tjänstemän & Arbetare

  Tryggar utfästelser om pension för tjänstemän, arbetsledare och arbetare anställda vid Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA.

 • Essity PRI

  Tryggar utfästelser om pension för tjänstemän och arbetsledare enligt allmän pensionsplan eller andra utfästelser om pension.

 • Essity Pensionsstiftelse Anställda

  Tryggar utfästelser om pension för tjänstemän, arbetsledare och arbetare anställda hos Essity eller dess dotterbolag inom Sverige.