Essity Aktiebolags (publ) Pensionsstiftelse för anställda

Stiftelsen har som uteslutande ändamål att trygga utfästelser om pension för tjänstemän, arbetsledare och arbetare anställda hos Essity eller dess dotterbolag inom Sverige. Stiftelsen ska inte trygga sådan pension som Essity eller dess dotterbolag är ålagda genom reglemente, avtal eller pensionsplan.

Dokument Anställdastiftelsen

Relaterat innehåll