Information om integritetsskydd

I vår integritetsskyddsinformation går det att läsa om vilka personuppgifter, samt hur de används, som SCA och Essitys Stiftelser samlar in i sin verksamhet.

Dokument integritetspolicy