SCA och Essitys Personalstiftelse

SCA och Essitys Personalstiftelses verksamhet består i huvudsak av att upplåta fritidsboenden till SCA- och Essityanställda i Sverige samt tidigare anställda som gått i pension från en sådan anställning.

I dag äger SCA och Essitys Personalstiftelse hundratalet fritidsboenden, varav tjugotalet i utlandet. Totalt kan stiftelsen erbjuda cirka 150 fritidsboenden att välja bland.

Personalstiftelsen bildades den 12 februari 1957 genom beslut i SCAs bolagsstyrelse. Stiftelsens ändamål skulle vara att verka för sociala och trivselbefrämjande åtgärder till förmån för anställda hos bolaget och dess dotterbolag. Mer om stiftelsens historia går att läsa under Personalstiftelsens historia.

Hyra fritidsboenden

Vår uthyrningsverksamhet

Dokument Personalstiftelsen