Studiestipendium anställda

Tillsvidareanställda vid SCAs arbetsplatser inom Sundsvalls- och Timråområdet söker studiestipendium från Sundsvallsbolagens stiftelse för personalens yrkesutbildning, ”Tunadalsfonden”. Övriga tillsvidareanställda söker sina studiestipendium från SCA och Essitys Sociala Fond.

Oavsett vilken av stiftelserna man vill ansöka om studiestipendium från så används den gemensamma ansökningsblanketten som finns längst ner på sidan. 

Villkor för stipendium

  • Ansökan lämnas in för innevarande termin, senast 31 mars eller 31 oktober.
  • Studierna får inte finansieras av arbetsgivaren.
  • Hel- eller deltidsstudier kräver att studierna ryms inom SCA respektive Essitys verksamhetsområden. Studierna ska avse yrkesutbildning, den sökande ska vara tjänstledig för hel- eller deltidsstudier, och inte erhålla annat studiestöd än studiemedel.
  • Fritidsstudier sker på ej betald arbetstid och omfattar även hel- eller deltidsstudier som inte ryms inom SCA respektive Essitys verksamhetsområden eller är yrkesutbildning.
  • Intensivkurser i språk avser utlandsförlagda intensivkurser. Kursen ska pågå under minst en vecka och ha ett fastställt kursprogram.

Stipendiets storlek

  • Heltidsstudier 15 000 kr/termin
  • Deltidsstudier 7 500 kr/termin
  • Fritidsstudier 2 000 kr/termin*
  • Intensivkurser i språk 7 500 kr/termin

* Kan den studerande påvisa högre kursavgift utgår studiestipendium med belopp motsvarande verklig kostnad, dock högst 3 000 kr/termin.

Skatteavdrag och redovisning till Skatteverket

Samtliga studiestipendier är skattepliktiga och Tunadalsfonden respektive SCA och Essitys Sociala Fond gör skatteavdrag med 30 % i samband med utbetalning, och redovisar till Skatteverket.

Dokument studiestipendium anställda