Sociala Fondens kretsverksamhet

Inom de fyra kretsarna jobbar man uteslutande för att planera och arrangera kollektiva aktiviteter/evenemang för de anställda inom sitt geografiska område.

Kretsens styrelse ska bestå av nio eller elva ledamöter. Ordförande och dennes ersättare utses av länsstyrelsen i det län där kretsstyrelsen har sitt säte. Vad gäller övriga ledamöter och deras ersättare skall ena hälften utses av arbetsgivaren och andra hälften av de olika fackliga organisationerna inom kretsens verksamhetsområde.

För att nyttja kretsverksamheten krävs enligt Sociala Fondens stadgar att man har en tillsvidareanställning eller en återkommande säsongsanställning om minst 6 månader hos SCA eller Essity i Sverige. Även den som gått i pension från en ovan angiven anställning kan nyttja vår verksamhet. 

Norrbottenkretsen

Anställda vid enheter inom Norrbottens län samt anställda i SCA Skog i Skellefteå kommun tillhör Norrbottenkretsen.

Då de externa bidragen har minskat i omfattning under de senaste åren så prioriterar kretsen bidrag till aktiviteter av kollektiv karaktär.

För mer information om kretsen och dess verksamhet är du välkommen att kontakta Maria Paavola, maria.paavola@sca.com

Västerbottenkretsen

Anställda vid enheter inom Västerbottens län tillhör Västerbottenkretsen.

Västerbottenkretsens verksamhetsområde omfattar SCAs arbetsplatser i Obbola, Holmsund, Rundvik, Vilhelmina och SCA Energys anställda samt SCA Skogs anställda med stationering i länet.

För mer information om kretsen och dess verksamhet är du välkommen att kontakta Agnes Sandsjö, agnes.sandsjo@sca.com 

Mittkretsen

Anställda vid enheter inom Jämtlands- och Västernorrlands län tillhör Mittkretsen.

För mer information om kretsen och dess verksamhet är du välkommen att kontakta Linnéa Sjödin, linnea.sjodin@stiftelserna.com

Sydkretsen

Anställda vid svenska enheter som ligger söder om Västernorrlands och Jämtlands län tillhör Sydkretsen.

För mer information om kretsen och dess verksamhet är du välkommen att kontakta Kerstin Landén, kerstin.landen@essity.com