Studiestipendium anställdas barn

Genom Tunadalsfonden kan stipendium för gymnasiestudier på annan ort sökas av barn vars vårdnadshavare är tillsvidareanställd vid SCAs arbetsplatser inom Sundsvalls- och Timråområdet.

Barn till tillsvidareanställda vid SCAs arbetsplatser inom Sundsvalls- och Timråområdet kan söka studiestipendium från Sundsvallsbolagens stiftelse för personalens yrkesutbildning, ”Tunadalsfonden” för gymnasiestudier på annan ort. 

Med barn avses barn som den anställde är vårdnadshavare för, eller har varit vårdnadshavare för i det fall barnet är över 18 år vid ansökningstillfället.

Villkor

  • Sökande ska ha minst en förälder som innehar en tillsvidareanställning vid SCA
  • Ansökan lämnas in för innevarande termin, senast 31 mars eller 31 oktober
  • Avståndet till skolan ska vara minst 30 km från bostaden
  • Sökande som är inackorderad, eller har egen bostad, på studieorten och är folkbokförd där, är berättigad studiestipendium oavsett avstånd mellan bostad och skolan
  • Bidraget kan endast sökas för gymnasiestudier på heltid, dock max t o m det år den sökande fyller 20 år
  • Skolan intygar att eleven är inskriven på skolan och studerar på heltid

Stipendiets storlek

  • 7 500 kr/termin

Skatteavdrag och redovisning till Skatteverket

Studiestipendiet är skattepliktigt och Tunadalsfonden gör skatteavdrag med 30 % i samband med utbetalning, och redovisar till Skatteverket.


Avståndsberäkning

Vid beräkning av avstånd används vägbeskrivnings-funktionen i Google Maps, färdsätt bil och kortaste vägen. 

Dokument studiestipendium anställdas barn