Rehabilitering på Svenska Re

SCA och Essitys Sociala Fond lämnar bidrag till rehabilitering på Svenska Re, Gran Canaria, för anställda vid SCA och Essity i Sverige. Bidraget söks av arbetsgivaren.

Rehabiliteringsprogram

Svenska Re har rehabiliteringsprogram för bl a hjärtrelaterade problem, AS/Bechterew, psoriasis, reumatism, allmänna besvär och stressrelaterade problem. Programmen pågår oftast i tre veckor och har fasta startdatum och perioder.

För information om de olika programmen, se www.svenska-re.se.

Bidragets storlek

Bidragets avser den anställde och uppgår till 8 000 kr, som lämnas till den anställdes arbetsgivare.

Ansökan 

Ansökan ska föregås av remittering från företagshälsovården och godkännande av den anställdes personalchef. För ansökan, riktlinjer och arbetsgång, se bilagor nedan.