Rehabilitering på Svenska Re

SCA och Essitys Sociala Fond lämnar bidrag till rehabilitering på Svenska Re, Gran Canaria, för anställda vid SCA och Essity i Sverige. Bidraget söks av arbetsgivaren.

Rehabiliteringsprogram

Svenska Re har rehabiliteringsprogram för bl a hjärtrelaterade problem, AS/Bechterew, psoriasis, reumatism, allmänna besvär och stressrelaterade problem. Programmen pågår oftast i tre veckor och har fasta startdatum och perioder.

För information om de olika programmen, se www.svenska-re.se.

Bidragets storlek

Bidragets avser den anställde och uppgår till 8 000 kr, som lämnas till den anställdes arbetsgivare.

Ansökan 

Ansökan ska föregås av remittering från företagshälsovården och godkännande av den anställdes personalchef. För ansökan, riktlinjer och arbetsgång, se bilagor nedan.

Relaterat innehåll