Resa efter avslutad anställning

Den som avslutat sin anställning från SCA eller Essity kan söka stipendium till en resa.

SCA och Essitys Sociala Fond resestipendium efter avslutad anställning kan sökas av den som har

 • minst 15 års anställning inom SCA och/eller Essity och slutade sin anställning 1998 eller senare på grund av arbetsbrist, avgångspension eller av fri vilja utan att ta ny anställning utanför SCA eller Essity

eller

 • minst 10 års anställning inom SCA och/eller Essity och slutade sin anställning 1998 eller senare på grund av sjukersättning (tidigare sjukpension) eller ålderspension.

Villkor

 • Avskedsgåva från SCA eller Essity får inte vara värd mer än 5 000 kr.
 • Stipendiet söks efter avslutad anställning, det vill säga när du inte längre uppbär lön från SCA eller Essity. Ansökan behöver inte ske i anslutning till avslutande av anställning, det vill säga det finns ingen bortre tidsgräns för när du senast måste ansöka.
 • Stipendiet kan endast sökas och nyttjas vid ett tillfälle.
 • Ansökan måste vara inskickad och beviljad innan du bokar din resa.
 • Resan ska vara bokad inom ett år från det att ansökan beviljats.
 • Resestipendiet gäller endast resor, kan inte ersättas med kontanter och omfattar inte inköp av presentkort.
 • På grund av skatteregler kan stipendiet inte betalas ut direkt till dig och resan kan inte bokas via internet.
 • Resestipendiet är personligt och omfattar endast dig.
 • Stipendiets storlek
 • Stipendiets maxbelopp är 7 500 kr.

Relaterat innehåll