Sundsvallsbolagens stiftelse för personalens yrkesutbildning

Sundsvallsbolagens stiftelse för personalens yrkesutbildning, eller Tunadalsfonden som den kallas, bildades av Skönviks Aktiebolag 1949 i samband med Tunadals sågverks 100-års jubileum.

Fonden har som ändamål att dela ut medel för yrkesutbildning och studieresor både i Sverige och utomlands till anställda inom SCAs enheter i Sundsvallsområdet.

Stiftelsen arrangerar även föreläsningar cirka två gånger/år.

Relaterat innehåll