Utvecklas med studier

Är du tillsvidareanställda vid SCA och Essity och studerar på heltid eller fritiden? Oavsett omfattning på studierna, så länge de inte finansieras av arbetsgivaren, kan du söka studiestipendium.

Genom Stiftelserna kan man terminsvis söka stipendier för studier oavsett om det avser hel- eller deltidsstudier, utlandsförlagda intensivkurser i språk eller fritidsstudier. 

Via Tunadalsfonden finns även möjligt för barn, med vårdnadshavare som är tillsvidareanställd vid någon av SCAs arbetsplatser inom Sundsvalls- och Timråområdet, att söka studiestipendium för gymnasiestudier på annan ort, minst 30 km från bostaden.

Studiestipendium anställda

Läs mer

Studiestipendium anställdas barn

Läs mer

Relaterat innehåll