Upplev och utvecklas

Genom Stiftelserna finns möjlighet att söka stipendier och bidrag som på olika sätt kan bidra till ett ökat välmående. Varför inte läsa en kvällskurs i matlagning, studera på heltid eller åka på en studieresa tillsammans med arbetsgruppen?

Våra stipendier och bidrag

 • Studiestipendium

  Riktar sig till tillsvidareanställda vid SCA och Essity som studerar eller läser en kurs som inte finansieras av arbetsgivaren.

 • Studieresa

  Riktar sig till SCAs arbetsplatser inom Sundsvalls- och Timråområdet som kan söka bidrag till studieresa med branschanknytning.

 • Specialistvård

  Riktar sig till tillsvidareanställda inom SCA eller Essity som kan söka bidrag till hälso- och sjukvård inom privat sjukvård.

 • Svenska Re

  Riktar sig till anställda vid SCA och Essity i Sverige som via arbetsgivaren kan få ansöka om bidrag till rehabilitering.

 • Resestipendium

  Riktar sig till den som avslutat sin anställning från SCA eller Essity.