Pensionsstiftelsen för tjänstemän och arbetsledare vid Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (nr 2)

Pensionsstiftelsen för tjänstemän och arbetsledare vid Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (nr 2) skall vara gemensam för Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA och för övriga svenska bolag som ingår i SCA-koncernen. Stiftelsen har som uteslutande ändamål att trygga utfästelser om pension för tjänstemän och arbetsledare enligt allmän pensionsplan eller andra utfästelser om pension, som givits av SCA eller annat svenskt bolag inom SCA-koncernen, för dess arbetstagare eller efterlevande.