SCA och Essitys Sociala Fond

SCA och Essitys Sociala Fonds verksamhet består av att främja, som stadgarna säger, "sociala ändamål till fromma för i Sverige anställda och i Sverige tidigare anställda vid bolaget..." Dessa sociala ändamål är exempelvis anskaffande av fritidsboenden, gemensamma kulturella arrangemang, bidrag till specialistvård och utdelning av studiestipendier.

SCA och Essitys Sociala Fond är indelad i fyra geografiska områden: Norrbottenkretsen, Västerbottenkretsen, Mittkretsen och Sydkretsen. Kretsarna erhåller årligen bidrag från Sociala Fonden och medlen används uteslutande för kollektiva aktiviteter/arrangemang. Varje krets får en egen budget utifrån antalet anställda och de planerar själva aktiviteter för sina anställda utifrån gällande stadgar. Bidrag kan även lämnas till aktiviteter som ordnas direkt av de anställda på en arbetsplats.

Kretsens styrelse ska bestå av nio eller elva ledamöter. Ordförande och dennes ersättare utses av länsstyrelsen i det län där kretsstyrelsen har sitt säte. Vad gäller övriga ledamöter och deras ersättare skall ena hälften utses av arbetsgivaren och andra hälften av de olika fackliga organisationerna inom kretsens verksamhetsområde.

Norrbottenkretsen

Anställda vid enheter inom Norrbottens län samt anställda i SCA Skog i Skellefteå kommun tillhör Norrbottenkretsen.

Då de externa bidragen har minskat i omfattning under de senaste åren så prioriterar kretsen bidrag till aktiviteter av kollektiv karaktär.

För mer information om kretsen och dess verksamhet är du välkommen att kontakta Maria Paavola, maria.paavola@sca.com

Västerbottenkretsen

Anställda vid enheter inom Västerbottens län tillhör Västerbottenkretsen.

Västerbottenkretsens verksamhetsområde omfattar SCAs arbetsplatser i Obbola, Holmsund, Rundvik, Vilhelmina och SCA Energys anställda samt SCA Skogs anställda med stationering i länet.

För mer information om kretsen och dess verksamhet är du välkommen att kontakta Agnes Sandsjö, agnes.sandsjo@sca.com 

Mittkretsen

Anställda vid enheter inom Jämtlands- och Västernorrlands län tillhör Mittkretsen.

För mer information om kretsen och dess verksamhet är du välkommen att kontakta Linnéa Sjödin, linnea.sjodin@stiftelserna.com

Sydkretsen

Anställda vid svenska enheter som ligger söder om Västernorrlands och Jämtlands län tillhör Sydkretsen.

För mer information om kretsen och dess verksamhet är du välkommen att kontakta Kerstin Landén, kerstin.landen@essity.com