SCA och Essitys Sociala Fond

SCA och Essitys Sociala Fonds verksamhet består av att främja, som stadgarna säger, "sociala ändamål till fromma för i Sverige anställda och i Sverige tidigare anställda vid bolaget..." Dessa sociala ändamål är exempelvis anskaffande av fritidsboenden, gemensamma kulturella arrangemang, bidrag till specialistvård och utdelning av studiestipendier.

SCA och Essitys Sociala Fond är indelad i fyra geografiska områden: Norrbottenkretsen, Västerbottenkretsen, Mittkretsen och Sydkretsen. Kretsarna erhåller årligen bidrag från Sociala Fonden och medlen används uteslutande för kollektiva aktiviteter/arrangemang. Varje krets får en egen budget utifrån antalet anställda och de planerar själva aktiviteter för sina anställda utifrån gällande stadgar. Bidrag kan även lämnas till aktiviteter som ordnas direkt av de anställda på en arbetsplats.

Om kretsverksamheten

Läs mer

Dokument Sociala Fonden

Relaterat innehåll