SCA och Essitys Stiftelser

Våra stiftelser

SCA och Essitys Stiftelser administrerar sju stiftelser, varav tre personal- och fyra pensionsstiftelser. Verksamheten riktar sig till SCA- och Essityanställda i Sverige samt tidigare anställda som gått i pension från en sådan anställning.

Personalstiftelsernas verksamhet består till stor del av upplåtande av fritidsboenden, gemensamma kulturella arrangemang och utdelning av stipendier samt bidrag.

Pensionsstiftelserna finns till för att trygga tjänste- och avgångspension.

Nyheter

Till nyhetsarkivet

Hyra fritidsboenden

Vår uthyrningsverksamhet

Stipendier och bidrag

Läs mer här

Kontakta oss

Hantering av personuppgifter