Problem vid inloggning

  • Nyhet

Vi har blivit uppmärksammade om att det tyvärr är vissa problem med inloggningen till vår bokningssida. Vår systemleverantör känner till problemet och arbetar för att lösa det!

Det som kan ske vid inloggning är att man hamnar tillbaka på startsidan, utan att ha blivit inloggad.  För att tills vidare komma runt detta kan man klicka på Logga in igen, denna procedur kan behöva upprepas flera gånger. Detsamma gäller om texten ”Tillbaka till startsidan” visas, klicka då på den och sedan på Logga in. Detta kan också behöva upprepas flera gånger.

Ha detta i åtanke om du tänkt att logga in vid ledighetssläppet ikväll. Se till att prova logga in en stund innan klockan 19 för att ta dig runt eventuella fördröjningar vid inloggningen.

Vi hoppas på en snabb lösning på detta!

Senaste nyheter

Till nyhetsarkivet