Larm installerade i San Agustin

  • Nyhet

I San Agustin har samfälligheten Rocas Rojas sett en ökning av inbrott och ockupationer det senaste halvåret. Stiftelserna har därmed installerat larm i sina fritidsboenden på semesterorten och uppmanar alla gäster att aktivera det när man lämnar sin bungalow.

Under det senaste halvåret har samfälligheten Rocas Rojas i San Agustin, som omfattar två av Stiftelsernas fritidsboenden, upplevt en ökning av incidenter relaterade till inbrott och ockupationer. Tyvärr har polisen varit påfallande passiva i dessa fall, vilket har gett upphov till en viss oro för en potentiell professionell ockupationsvåg på Kanarieöarna. 

När det kommer till skydd av bostäder mot ockupanter finns ett stort ägaransvar och därmed har vi installerat larm i samtliga av Stiftelsernas fritidsboenden i San Agustin. Vi uppmanar er gäster att vara noga med att slå på larmen när ni inte vistas i våra bungalows.

Samfälligheten Rocas Rojas har för att stävja problemet infört under en period förstärkt områdesbevakning dygnet runt. Möte har också hållits med polisledningen som utlovar ett mer enhetligt agerande från polisens sida vid eventuella nya ockupationer.

Husockupation anses vanligtvis olagligt i Spanien och betraktas som en överträdelse av egendomsrätten. Men de spanska lagarna och regler kring husockupation kan variera beroende på typen av fastighet. Även om grundläggande principer för fastighetsskydd kan vara densamma, kan det finnas skillnader i hur lagen tillämpas i praktiken eller i hur snabbt polisen och rättsväsendet agerar i olika regioner.

Senaste nyheter

Till nyhetsarkivet